Audyt oprogramowania dla szkół

Fundacja Retro Tech realizuje w ramach działań nieodpłatnych nastawionych na pożytek publiczny – Audyt oprogramowania – czyli ocenę organizacji jednostki audytowanej pod względem zarządzania i legalności posiadania oprogramowania komputerowego.

Każda szkoła i uczelnia ma prawo poprosić o niezależny audyt – wykonywany jest on obiektywnie przez kompetentne osoby, niezależne od podmiotu ocenianego.

Posiadamy możliwość odczytu danych z nośników starych (dyskietki, karty pamięci, EPROM etc.) i trwałej archiwizacji licencji.

Celem audytu oprogramowania jest weryfikacja, czy oprogramowanie jednostki jest zainstalowane legalnie, czy jednostka zabezpieczyła kody licencyjne i nie narusza praw.

20200626_223047
audyt oprogramowania

Audyt ocenia czy zastosowane procedury będą w przyszłości odpowiadały uzgodnionym do stosowania wymaganiom. Oprócz oceny wskazuje także zalecenia zmian w procedurach, w tym korzyści / wady wynikające z aktualizacji licencji.

Realizujemy audyt licencji na każdej platformie (Linux, Unix, Novell, FreeBSD, Windows (wszystkie systemy od 3.11 do ostatniej wersji) oraz systemów mniej znanych).

Nasze doświadczenie pozwala na audyt dla szkół podstawowych, średnich oraz uczelni wyższych. Audyt wykonywany jest nieodpłatnie do wielkości jednostki określonej decyzją Zarządu Fundacji Retro Tech.

Istnieje również możliwość dokonania audytu w działach księgowości uczelni.

W przypadku wykrycia nieścisłości informujemy jednostkę o potencjalnych zagrożeniach i na osobne zlecenie rozpoczynamy rozmowy z producentami oprogramowania celem legalizacji / rozwiązania problemów licencyjnych.