Nota prawna

  • Na stronie prowadzone są obecnie działania administracyjne.
  • Wszelka aktywność użytkownika nie powoduje zawiązania jakichkolwiek umów (dorozumianych lub podanych)
  • Strona nieczynna. Dziękujemy za zrozumienie sytuacji.
  • Strona może korzystać z plików cookies, i została do tego celu zaprogramowana. Jeśli Twoja przeglądarka dodatkowo korzysta z plików cookies – zawsze możesz zwrócić się do producenta przeglądarki z prośbą o wyjaśnienia. Jeśli ktokolwiek odpowie – będziemy zdziwieni.