Terapia zajęciowa

Fundacja oferuje wsparcie terapeutyczne (indywidualne i grupowe) dla dzieci i młodzieży  w zakresie:

  • warsztatów artystycznych z wykorzystaniem technik skutecznego uczenia się, pobudzających wrażliwość artystyczną oraz wyobraźnię twórczą,
  • warsztatów kreatywności, w tym treningu metody Design Thinking wzmacniających empatię oraz twórcze rozwiązywanie problemów,
  • terapii zajęciowej łagodzącej napięcia emocjonalne oraz problemy afektywne wywołane m.in. nadmiernym korzystaniem z nowoczesnych technologii u dzieci i  młodzieży,
  • warsztatów z zakresu historii informatyki i retrotechnologii budujących świadomość dziedzictwa technologiczno-informatycznego.

Miyagi / Futuris [PC Demo | Revision 2022]

Oferowane wsparcie terapeutyczne ma na celu poprawę jakości funkcjonowania dzieci i młodzieży w życiu społecznym, rodzinnym oraz szkolnym.

Terapia zajęciowa to rodzaj terapii skupiającej się rehabilitacji dzieci, może pomóc osobom, które zmagają się z samoregulacją i przetwarzaniem sensorycznym.

Istnieją trzy rodzaje terapii zajęciowej:

  • Ergoterapia – terapia poprzez pracę, terapia wykorzystująca zajęcia manualne;
  • Socjoterapia – terapia wykorzystująca  spotkania grupowe, towarzyskie;
  • Arteterapia – terapia sztuką, terapia poprzez tworzenie lub obcowanie ze sztuką.

W obszarze realizacji zadań statutowych, podczas prowadzenia zajęć z dziećmi Fundacja wykorzystuje wszystkie rodzaje terapii łącznie.

Dodatkowo w zakresie działań terapeutycznych stosujemy autorski model integracyjny (prace programistyczne dzieci i młodzieży przekazywane w duchu retro)

  • RetroCodeterapia – terapia informatyką twórczą, terapia poprzez tworzenie lub obcowanie z produkcjami demosceny i sztuką cyfrową.